ABI-Security sp. z o.o.
O nasSzkoleniaAudityOprogramowanie dla firmUsługi dla szkółOutsourcing ITProjekty Unijne
ISO/IEC 27001
ISO/IEC 20000
ISO 9001
ISO 14001
HACCP
ZKP

 

Zakładowa Kontrola Produkcji

 

ABI-Security sp. z o.o. pragnie Państwu przedstawić i zaoferować swoje usługi w zakresie wdrażania Systemów Zakładowych Kontroli Produkcji zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

 

Zakładowa Kontrola Produkcji stanowi podstawowy składnik systemów oceny. Jej wdrożenie jest jednym z wymogów Dyrektywy 89/106/EWG zgodnie, z którą posiadanie ZKP przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne, bez względu na stosowany system oceny zgodności.

 

Zakładowa Kontrola Produkcji oznacza stałą, wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną przez producenta. Jej stosowanie ma zapewniać zgodność właściwości wyrobów wprowadzanych na rynek z normami, aprobatami technicznymi oraz deklarowanymi wartościami. Wszystkie elementy Zakładowej Kontroli Produkcji, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania, które z kolei powinny być zgodne z charakterem wyrobu i procesu produkcyjnego, stopniem automatyzacji linii produkcyjnej oraz rodzajem dostępnych urządzeń produkcyjnych i kontrolnych.

 

System Zakładowej Kontroli Produkcji określa:

·         odpowiedzialność, uprawnienia i wzajemne zależności personelu, który zarządza, wykonuje i kontroluje prace mające wpływ na jakość,

·         procedury związane z działaniem zakładowej kontroli produkcji, niezbędne do wykazania zgodności wyrobu na odpowiednim etapie jego produkcji,

·         procedury prowadzenia i nadzorowania zapasów,

·         procedury szkolenia personelu mającego wpływ na jakość,

·         procedury postępowania z reklamacjami.

 

Na rynek europejski mogą być wprowadzane wyłącznie wyroby zgodne ze zharmonizowanymi normami europejskimi, europejskimi aprobatami technicznymi lub krajowymi ustaleniami technicznymi, uznanymi na poziomie UE. Zgodność z tymi ustaleniami technicznymi powinna być potwierdzona certyfikatem zgodności wydanym przez upoważnioną jednostkę certyfikującą bądź deklaracją zgodności, wydaną przez producenta. Jeśli producent wyrobów budowlanych nie posiada Zakładowej Kontroli Produkcji nie może wydać deklaracji zgodności.

W myśl dyrektywy 89/106/EWG wyłącznie producent może i musi samodzielnie ocenić czy wyrób produkowany podlega wymaganiom w/w dyrektywy. Przez to pojęcie rozumie się, iż wyrób należy wyprodukować zgodnie z jej wymaganiami i szczegółowymi zapisami norm zharmonizowanych oraz poddać wyrób procedurze oceny zgodności określonej w odpowiedniej dla wyrobu specyfikacji technicznej. W następstwie pozwala to producentowi na oznakowanie wyrobów znakiem CE lub znakiem budowlanym B. Po dokonaniu takiej oceny producent jest uprawniony do oznakowania produkowanego wyrobu budowlanego i może wprowadzić go do obrotu. Jeżeli zaś producent nie posiada Zakładowej Kontroli Produkcji nie może wydać ważnej deklaracji zgodności.

 

W myśl ustawy o wyrobach budowlanych oraz w oparciu o odpowiedni system oceny zgodności dotyczącego prowadzenia produkcji na podstawie aktualnej normy polskiej PN lub PN-EN producenci zobowiązani są do wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

 


 
O nas
Wdrażanie systemów
Szkolenia
Audity
Oprogramowanie dla firm
Usługi dla szkół
Outsourcing IT
Projekty Unijne