ABI-Security sp. z o.o.
O nasSzkoleniaAudityOprogramowanie dla firmUsługi dla szkółOutsourcing ITProjekty Unijne
ISO/IEC 20000
ISO 9001
ISO 14001
ZKP
HACCP
ISO/IEC 27001

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO/IEC 27001

Organizacja, która chce należycie zabezpieczyć swoje informacje powinna zastosować podejście systemowe, w ramach, którego będzie zarządzać kompleksowo posiadanymi aktywami informacyjnymi, infrastrukturą przeznaczoną do ich przetwarzania oraz ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji. Obecnie najlepszym rozwiązaniem jest standard System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO/IEC 27001:2005. System ten określa wymagania oraz zasady inicjowania, wdrażania, utrzymania i poprawy zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji oraz zawiera najlepsze praktyki celów stosowania zabezpieczeń w obszarach:

·         polityka bezpieczeństwa informacji,

·         organizacja bezpieczeństwa informacji,

·         zarządzanie aktywami,

·         bezpieczeństwa osobowego,

·         bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego,

·         zarządzanie systemami i sieciami,

·         kontrola dostępu,

·         uzyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych,

·         zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,

·         zarządzanie ciągłością działania.

Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:

·         przygotowanie organizacji na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji,

·         zminimalizowanie negatywnego wpływu incydentów na organizację, skuteczne ich przezwyciężenie,

·         minimalizacja ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji,

·         pro-aktywna identyfikacja podatności aktywów informacyjnych, zagrożeń i ich skutków w odniesieniu do prowadzonej działalności,

·         odpowiedni poziom jakości ochrony aktywów informacyjnych,

·         wzrost świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji,

·         spełnienie coraz częściej występujących w prawodawstwie wymagań w tym zakresie, wymagań obecnych i potencjalnych klientów organizacji,

·         zapewnienie bezpieczeństwa interesom Klienta w wyniku poprawnie funkcjonującego systemu zarządzania informacją,

·         zwiększenie przewagi konkurencyjnej organizacji na rynku,

·         wdrożony standard podnosi wiarygodność organizacji w oczach klientów i inwestorów.


 
O nas
Wdrażanie systemów
Szkolenia
Audity
Oprogramowanie dla firm
Usługi dla szkół
Outsourcing IT
Projekty Unijne